Meteen naar de inhoud

Terms & Conditions

Artikel 1. toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TOUCHED.vintage.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de regels van onze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van de bepalingen van deze Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Alle rauthentieken en aanspraken, zoals bedongen in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TOUCHED.vintage, worden mede bedongen ten behoeve van tussenpersonen en andere door haar ingeschakelde derden TOUCHED.vintage.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door: TOUCHED.vintage. TOUCHED.vintage is gerauthentiekigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal TOUCHED.vintage dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling meedelen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en op tweedehands artikelen wordt geen btw in rekening gebracht. Invoer rauthentieken zijn voor de consument.

3.2 Betalen kan via iDEAL betaling , PayPal of bankoverschrijving. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de giro- of bankrekening van TOUCHED.vintage.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, kan TOUCHED.vintage beslissen om de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Verzending / levering

4.1 Wij verzenden wereldwijd. Verzending in Nederland is volledig verzekerd. Verzending in Europese landen kost €29,50,- volledig verzekerd. Verzending buiten Europa-landen kost €39,50,- volledig verzekerd.

4.2 Wij verzenden al onze artikelen volledig verzekerd met postNL, dit betekent dat het artikel verzekerd is tot €5500,-. Na ontvangst van de betaling verzenden wij uw artikel binnen 24/48 uur.

4.3 Verzending in Europa kost ongeveer 2-5 werkdagen. Verzending buiten Europa kost ongeveer 5-10 werkdagen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de duur van de levering.

4.4 Zodra uw artikel is verzonden, ontvangt u uw verzendnummer, zodat u uw bestelling op elk gewenst moment kunt volgen. Invoer rauthentieken , belastingen of andere kosten die verband houden met het importeren van het gekochte artikel vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Deze kosten zijn voor de klant. Controleer altijd uw land invoer rauthentieken buiten de Europese Unie!

4.5 Indien het door u bestelde artikel niet voorradig is, nemen wij dezelfde dag nog contact met u op. Bestelling geplaatst in het weekend wordt maandag verzonden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van het geleverde item gaat pas over als u alle betalingen aan TOUCHED.vintage heeft voldaan. Het risico met betrekking tot de producten gaat reeds op u over op het moment van bezorging.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrauthentieken

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrauthentieken die rusten op de door TOUCHED.vintage geleverde producten volledig en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 TOUCHED.vintage garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrauthentiek van derden.

Artikel XNUMX. Retourneren / retourrauthentiek

7.1 Je hebt 14 dagen de tijd om het artikel zonder opgave van redenen te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het artikel. Denk eraan, alle items van TOUCHED.vintage zijn tweedehands en hebben allemaal wat kleine gebruikssporen. 

 7.2 Op al onze artikelen zit een label, als je het label eraf knipt is het artikel van jou en kan het niet geretourneerd worden.

7.3 Als er een probleem is met het artikel of als de staat van de tas niet klopt met de beschrijving, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de mail (info@touchedvintage.com), gebruik dan uw factuurnummer in de correspondentie.

7.4 Het artikel kan alleen ongebruikt en geretourneerd worden met het kaartje er nog aan. Retourneren in originele verpakking en compleet. Indien niet aan onze ruil- en retourvoorwaarden wordt voldaan, behouden wij ons het rauthentiek voor om het artikel niet terug te nemen.

7.5 Sale artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

7.6 Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Voor aankoop buiten de Europese Unie dient u in te vullen dat het een tijdelijke invoer is en dat er geen verkopen worden genomen. U moet de douanewaarde invullen als 0 Euro. Als u het artikel invult als gekocht artikel zijn de invoerrauthentieken voor uw rekening.

7.7 Na beëindiging van de overeenkomst wordt het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen op uw rekening gestort. Voor terugbetaling gebruiken wij dezelfde factuur als die u voor het product heeft betaald.

7.8 Je kunt het artikel retourneren naar: TOUCHED.vintage, s'Gravenzandseweg 24 2671JN Naaldwijk.

7.9 Als een klant TOUCHED.vintage een niet-authentiek item te koop aanbiedt en dit naar de showroom stuurt, dan heeft TOUCHED.vintage heeft het rauthentiek om de verzendkosten door de klant te laten betalen.

Artikel XNUMX. Garantie op authentiekheid

8.1 TOUCHED.vintage garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, en vrij zijn van eventuele gebreken.

8.2 Als je een artikel hebt gekocht bij: TOUCHED.vintage en twijfels hebt over de authenticiteit, neem dan contact op met TOUCHED.vintage. TOUCHED.vintage kan het item vervolgens door een derde partij laten verifiëren op authentiekheid De kosten zijn voor de klant.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rauthentiek , kan in geval van overmacht TOUCHED.vintage heeft het rauthentiek om naar eigen inzicht de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rauthentiekelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u schriftelijk op de hoogte te stellen. en zonder TOUCHED.vintage gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​iedere tekortkoming die niet aan TOUCHED.vintage, omdat het niet te wijten is aan zijn schuld en niet krachtens de wet, rauthentiekshandeling of algemeen aanvaarde voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Als u verstrekt: TOUCHED.vintage met een schriftelijk adres, TOUCHED.vintage is gerauthentiekigd alle bestellingen naar dat adres te verzenden, tenzij u ons TOUCHED.vintage met een schriftelijke mededeling van een ander adres waarnaar uw bestellingen moeten worden verzonden.

10.2 Als TOUCHED.vintage afwijkingen van deze Voorwaarden, al dan niet stilzwijgend, voor korte of langere tijd toe te staan, laat onverlet haar rauthentiek om onverwijlde en strikte naleving van deze Voorwaarden te verlangen. U kunt nooit enig rauthentiek doen gelden op grond van het feit dat: TOUCHED.vintage deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 TOUCHED.vintage is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk rauthentiek en bevoegde rauthentieker

11.1 Op alle rauthentieken, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands rauthentiek van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rauthentieker in Nederland.

Artikel 12. Auteursrauthentiek / Auteursrauthentiek

12.1 Op alle afbeeldingen of delen van afbeeldingen die beschikbaar zijn op deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur, is het kopiëren van afdrukken of volledige delen van de tekst van gedownloade documenten strikt verboden door het auteursrauthentiek.

Chat openen
Vraag / hulp nodig?
Hallo daar! Hoe kan ik u helpen?

^ Marije